LÁMINAS CON TERMINACIÓN MATERIAL

Láminas de betún modificado con elastómeros (-15º)